Універсальність. І нічого зайвого...

Технологія No Till для ТОВ «Компанії Агромир» є не просто технологією, за якою господарство працює вже 15 років, а певною історією, без якої його нинішня діяльність вже просто неможлива.

агромир agromir notill ноутил ноутилл ноу тил ноу тилл no-till

     Технологія No Till для ТОВ «Компанії Агромир» є не просто технологією, за якою господарство працює вже 15 років, а пев-ною історією, без якої його нинішня діяльність вже просто неможлива.
Наразі за нульовою технологією господарство обробляє близько 8 тис. га власних земель у різних регіонах України. До теперішнього складу компанії входять агропідприємства, що розташовані в західній, північній і центральній частинах країни, які різняться кліматичними умовами, проте на яких успішно працює нульова технологія. Тому, коли представникам «Компанії Агромир» говорять (з описом складних умов своєї діяльності, мовляв, вони «найгірші у світі»), що в такому-то регіоні ця технологія не працює й ніколи не працюватиме, — в «агромирівців» на такі твердження є не просто тверді контраргументи «з теорії», а й успішний практичний досвід, який зводить нанівець «най-сильніші» аргументи фермерів-«кла-сиків» чи «мінімальщиків».
     Назагал за рекомендаціями фахівців цієї компанії та на основі досвіду її роботи в Україні обробляють понад 400 тис. га. «Все, чого на сьогодні досягло підприємство, — це завдяки технології No Till. Розпочинали свою діяльність у період, коли в Україні навіть мало хто про неї чув, не те що займався та впроваджував її в практику. І на той час наше бачення цієї технології було лише теоретичним — ми ще не знали, як працювати.
Більше того, навіть відповідного технічного забезпечення на той час практично не було. Проте крок у невідомість, принаймні на той час, було зроблено, і вже сьогодні я можу твердо говорити, що наша компанія була однією із перших, яка впровадила технологію в широких масштабах», — говорить Михайло Дяченко, головний агроном-консультант компанії.
     Проте поруч із успішними господарствами в Україні є дуже багато підприємств, які встигли попрацювати
«по нулю»… та й повернутися до традиційної технології. На жаль, і таке трапляється. І, за словами представника компанії, насамперед це відбувається через незнання технології в цілому, і, як наслідок, впровадження лише її окермих елементів. І як правило, це застосування просто прямого висіву.

агромир agromir notill ноутил ноутилл ноу тил ноу тилл no-till
Михайло Дяченко

     «Найголовнішим чинником, який змусив нас перейти на технологію No Till, на той час була рентабельність виробництва — коли декілька років поспіль статки від нашої діяльності дорівнювали витратам, а інколи витрати навіть були більшими. Називати це агробізнесом було дуже складно. І більшість керівників агропідприємств сьогодні вже з цим зіткнулися.
     Тому ми розпочали пошук виробничих механізмів, як скоротити ці витрати. І єдиним виходом була зміна технології ґрунтообробітку. Звісно, після прийняття рішення щодо переходу на “нуль” ми закладали досліди з вирощування сільськогосподарських за різними технологіями. І врешті-решт, системний підхід до вирощування сільськогосподарських культур по технології No Till переміг», — згадує пан Михайло.

МІНІМУМ НЕОБХІДНИХ ВИТРАТ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ҐРУНТІВ

     Перехід на нульову технологію всі сприйняли важко. Головний агроном згадує, що на початку діяльності працівники господарств не розуміли, що взагалі відбувається, й приходили до висновку, що в орендатора немає коштів нормально обробляти ґрунт і що вже зовсім скоро компанія закриється. Проте пройшов певний час… і нині за цією технологією в селах, де «Компанія Агромир» орендує землі, обробляють навіть присадибні ділянки.
     «За використання технології No Till людина повинна розуміти ті природні процеси, яким у традиційній технології взагалі не приділяється увага. Якщо ти знаєш ці процеси, то все просто, якщо ні — потрібно навчатися. Основна мета — це розуміння процесів природи та грамотне керування ними. І ні в якому разі не втручатися в природні процеси! Природі потрібно допомагати, а не шкодити. Ми ж із механічним обробітком ґрунту, перевертаючи його (явище зовсім не властиве для природних процесів), тільки шкодимо їй», — говорить пан Михайло.

агромир agromir notill ноутил ноутилл ноу тил ноу тилл no-till
«Гільйотина» SEMEATO — простий ефективний інструмент для прорізання рослинних решток та внесення мінеральних добрив

     На сьогодні відбувається чимало різноманітних конференцій, тематичних за ходів, на яких роз повіда ють про основні принципи техно логії, але разом із тим готових рецептів що до впровадження технології немає. Лише власний досвід та прак ти ка! І, за словами Михайла Дяченка, хто став на цей шлях раніше, той на сьогодні вже успішніший, а хто зволікає — може відстати на десятиліття або ж взагалі назавжди, і ніякі кошти не допоможуть наверстати упущений час. У компанії постійно аналізують власний досвід, а також досвід інших фермерів, експериментують. І зрештою, лише ті елементи, що якнайкраще придатні для умов конкретного регіону та господарства, ба навіть для конкретного поля та приносять гідний результат, — залишають для застосування.
Проте перехід «на нуль» без усвідомлення системи та її елементів неможливий. Відповідно, й без належного технічного забезпечення це також зробити неможливо.
Про те фахівці компанії наго лошують, що першо черговим є усвідомлення техно логії — якщо готові, то лише тоді переходьте до наступного етапу, до придбання відповідної техніки.

     «Для пересічного аграрія ринок техніки для роботи “по нулю” досить насичений. Практично кожен виробник наголошує на можливості роботи їхніх сівалок за нульовою технологією. Але є одна проблема. Після оцінки технічних можливостей цих сівалок практиками No Till виявляється, що гідної техніки, яка відповідає, так би мовити, головним канонам “нуля”, — одиниці», — говорить пан Михайло.
     Так, дійсно, о танніми роками на ринку з’явилося дуже багато сівалок для цієї технології. Тут все про сто: є попит — є пропозиція. А попит і справді створився. Адже умови діяльності в агробізнесі з кожним роком стають усе жорсткіші: висока вартість ПММ, добрив, пестицидів, зменшення кількості опадів, тривалі посухи тощо. Ці складнощі господарювання змушують аграріїв переглядати свою діяльність у цілому. І першочергово відповідь знаходять здебільшого в повній чи частковій відмові від обробітку ґрунту. 

агромир agromir notill ноутил ноутилл ноу тил ноу тилл no-till
Олег Дунаєвський

     А спритні продавці та виробники, основною метою яких є лише швидкий заробіток, — тут як тут, і вже мають готове технічне рішення. Як правило, воно є прототипом сівалок інших виробників, утім, скопійоване й виготовлене без найменшого розуміння технології, для якої призначене. Тому розбиратися в такому розмаїтті техніки потрібно зважено й спираючись лише на досвід і практику використання цих агрегатів у вашому регіоні та бажано — на полях із різною кількістю пожнивних решток і вологістю ґрунту.

     У господарствах ТОВ «Компанія Агромир» використовують сівалки бразильської компанії SEMEATO, які і по сьогодні демонструють відмінний результат, що дає 100% упевненості в конструкції та можливостях агрегату.
Впродовж 15 років успішного використання сівалок SEMEATO агрономи та інженери компанії виділили для себе певні критерії, на які потрібно спиратися під час вибору сівалок для безпроблемного переходу на цю технологію та успішної роботи «по нулю». І вони варті уваги аграріїв. Тож по даємо їх нижче. 

  • Можливість роботи по великій кількості рослинних решток. Навіть рослинні рештки кукурудзи з урожайністю понад 10 т/га для сівалки не повинні становити проблеми з висівом.
  • Ефективне розрізання рослинних решток без їх заминання під час висівання.
  • Можливість одночасного з посівом внесення мінеральних добрив під лінію висіву на потрібну глибину (максимум — до 18 см).
  • Широкі можливості налаштування сівалки згідно агротехнологінчих умов щодо посіву.
  • Якісне розміщення насіння в рядку та закриття лінії посіву.
  • Можливість роботи по вологому та сухому ґрунту.
  • Значна вага сівалки для створення достатнього тиску на робочі органи і як наслідок — здатність сівалки якісно закласти насіння та добрива на необхідну глибину навіть у складних умовах роботи.
  • Можливість дистанційного налаштування та управління процесом висіву, диференційованого внесення мінеральних добрив і насіння.
  • Універсальність сівалок, а саме здатність висівати як зернові, дрібнонасіннєві, так і просапні культури з різним міжряддям.
ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ТЕХНОЛОГІЇ NO TILL — це мінімальне пошкодження структури ґрунту. Проте аналіз досвіду ТОВ «Компанія Агромир» в Україні показує, що не завжди цей принцип для всіх правильний. Наприклад, у південних регіонах, для яких характерні невелика кількість опадів і високо температурний режим, цього правила потрібно неухильно до тримуватися. Своєю чергою, у господарствах північних регіонів, умови діяльності яких характеризуються більшою кількістю опадів і нижчими температурами повітря та ґрунту (особливо в період висівання ярих культур) під час весняної сівби, навіть вітається невелике часткове розпушення лінії висівання насіння. Це забезпечить краще локальне прогріван ня ґрунту і в результаті — от римання дружних і рівномірних сходів.
     Тому сівалка повинна мати величезні можливості стосовно технологічних налаштувань. У конструкції сівалок SEMEATO використовуються як давно перевірені часом і практикою механізми та системи, так і унікальні, завдяки яким і вдається досягти тієї універсальності, якої від техніки вимагають змінні умови роботи. Для висівання зернових і просапних культур у компанії використовують дифаз-ний дводисковий сошник із мінімальним кутом установлення дисків, який кріпиться до рами за допомогою паралелограмної підвіски, що гарантує стабільність ходу, закладання насіння на задану глибину навіть під час роботи на полях зі складним рельєфом і наявністю перешкод у вигляді колій трактора, комбайна чи обприскувача. Його особливістю також є можливість роботи на ґрунтах різного механічного складу, полях із великою кількістю стану ґрунту, конструкція висівної секції передбачає можливість віддалення від сошників опорних прикочувальних коліс як в поздовжньому, так і в поперечному напрямку та зміни їх кута атаки відносно лінії посіву.
 

ТАКОЖ ДО ГОЛОВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СІВАЛОК SEMEATO потрібно віднести й використання запатентованого рішення для внесення мінеральних добрив, так званої гільйотини, якій поєднано наявність плоского диска діаметром майже 51 см зі встановленим позаду нього анкером для внесення мінеральних добрив. Її використання, окрім розрізання пожнивних решток та внесення мінеральних добив, дає змогу якнайкраще підготувати лінію висівання. «Застосування такої опції в Україні як для ґрунту, так і для рослини, а в підсумку й для фермера дає лише позитивне значення. Адже під час висівання навесні просапних культур ми маємо можливість якісніше підготувати смугу висівання, внести добрива та створити сприятливий водний і тепловий режими для швидкого проростання та розвитку насіння. Це дуже добре для теплолюбних культур. Крім того, за використання гільйотини додаткові очисники ряду вже не потрібні», — говорить технічний директор Олег Дунаєвський.
     По суті, гільйотина — це саме той інструмент, якого не вистачає вітчизняним фермерам, особливо під час переходу на нульову систему ґрунтообробітку. Адже поєднання декількох робочих органів у одній конструкції з широкими межами налаштувань дає змогу якісно висівати насіння в оброблену лінію посіву.
     Новинкою цього року є розширення технічних можливостей гільйотини.

агромир agromir notill ноутил ноутилл ноу тил ноу тилл no-till
Термінал керування сівалками SEMEATO
агромир agromir notill ноутил ноутилл ноу тил ноу тилл no-till
Нова сівалка PD для агрегатування із тракторами потужністю від 80 к. с.

     Виробник пропонує декілька її варіантів для можливості використання на різних типах ґрунтів, із різною структурою та підготовкою, різною кількістю пожнивних решток, твердістю тощо. Для цього передбачена можливість «рознесення» на певну відстань дискового ножа та тукового сошника, встановлення хвилястого диска для кращого перемішування ґрунту (за потреби) в смузі висіву або рівного диска для «непомітного» прорізання рослинних решток. Після гільйотини можливе також розміщення спеціального колеса, яке укладає ґрунт назад у смугу висіву та частково його ущільнює перед висіванням насіння. Тобто технічні рішення, використані в конструкції сівалки, дають змогу правильно запустити технологію No Till у господарстві, якщо було прийнято рішення про її впровадження та проводити якісний посів однією сівалкою майже всіх культур в різних ґрунтово-кліматичних умовах. А також допомагають максимально економити ресурси, необхідні для отримання продукції, шляхом прямого висівання цією універсальною сівалкою, яка поруч із можливістю розпушення ґрунту та закладання основної норми добрив на глибину до 18 см завдяки проведенню певних налаштувань має можливість виконувати сівбу безпосередньо у велику кількість пожнивних решток.

 

     Проте головною особливістю сівалок є заміна механічної системи приводу висівних і дозувальних апаратів на гідравлічну з можливістю дистанційного керування ними в ручному або автоматичному режимах, що дає змогу використовувати ці сівалки в системі точного землеробства та виконувати
сівбу одночасно з унесенням мінеральних добрив згідно з технологічними картами врожайності або аналізу ґрунтів.Також сівалки дають змогу висівати з можливістю відключення в автоматичному режимі висівних секцій на розворотах або клиноподібних ділянках поля.

агромир agromir notill ноутил ноутилл ноу тил ноу тилл no-till
агромир agromir notill ноутил ноутилл ноу тил ноу тилл no-till
Дозувальні SEMEATO присторої для висівання широкого спектру сільськогосподарських культур

     Керування гідравлічним приводом сівалки здійснюється за допомогою системи IntelliControl, яка не потребує використання технологій глобального позиціонування (GPS). Також слід зауважити, що електронна система сівалки сумісна з ISOBUS-технологією, тож її без проблем можна підключати до комп’ютера трактора і, відповідно, працювати вже із системою навігації та висівати насіння й уносити мінеральні добрива згідно з даними GPS. 
     У продуктовій лінійці компанії є універсальні сівалки серій SSM і PD, що призначені для висівання зернових і просапних культур із шириною захвату від 2,0 до 7,0 м. Також є спеціалізовані сівалки — виключно для висівання просапних культур: серій Sol-TT, New Land, SSM FFI та Land Master із шириною захвату від 5,6 до 18,0 м та можливістю висівання до 24 рядів насіння із міжряддям 70 см або 40 рядів з міжряддям 45 см. Можливість зміни ширини міжрядь напорібну величину для висівання різних культур також є особливістю сівалок SEMEATO. Висівання зернових культур універсальними сівалками відбувається із міжряддям 17 см. У подальшому можна збільшувати міжряддя, яке може становити 20, 23, 25, 35, 40, 45, 70, 80, 90 см. Спеціалізовані сівалки можуть висівати із міжряддям 45, 50 та 70 см.

     Новинкою цього року є універсальна пневматична сівалка SSM 30, яка може висівати вісім рядів просапних культур із міжряддям 70 см або 12 рядів з міжряддям 45 см. Для невеликих фермерських господарств, які використовують трактор потужністю 80 к. с., компанія пропонує нову універсальну сівалку PD 17 із шириною захвату 3,0 м та можливістю висівання п’яти рядів просапних культур із міжряддям 70 см. Ця сівалка є аналогом сівалки SHM 15/17, але має компоновку та конструктивне виконання сівалок серії SSM.
     Завдяки універсальності сівалок SEMEATO та наявності в арсеналі дилера повного набору опцій, виробник надає можливість скомпонувати сівалку в такій конфігурації, яка у повній мірі задовольнить потреби навіть найвибагливіших фермерів.
     Працювати просто, легко й, головне, прибутково — на сьогодні не потреба, а вимога. Технічні рішення, знання та практичні напрацювання є. Вибір залишається за вами.

А. Сухина
a.sukhina@univest-media.com