Світові досягнення - на українське поле

100 центнерів кукурудзи по no – till

     Доброго дня, шановні читачі!

     Ми, ТОВ «Компанія Агромир», на сьогодні є єдині в Україні застосовуємо на 5000 га 100 % No-till технологію (наведемо визначення 100 % No-till: пряме розміщення зерна; мінімальне пошкодження структури грунту; збереження та накопичення рослинних решток на поверхні грунту; відсутність попередньої підготовки грунту).

     В минулих випусках журналу ми вже розповідали вам про свою діяльність та філософію, свій досвід. В цьому номері ви дізнаєтесь про те, що і в наших українських умовах, маючи лише 350 – 450 мм. річних опадів, за допомогою No-till технології, можливо отримувати високі та стабільні врожаї будь-якої культури. Це не припущення, не теорія, це досвід, практика, спроможна переконати тих, хто досі сумнівається і знаходить для себе безліч причин, ніби дана технологія «у нас» не працює. Працює!

     На сьогоднішній день в наших господарствах ми вирощуємо шість культур за No-till технологією (озиму пшеницю, ріпак, сою, соняшник, ячмінь та кукурудзу). В сівозміні, яку ми спеціально розробили, кукурудза повинна сіятись після соняшника. Але, з огляду на те, що зміна ротації сівозміни, це не однорічний захід, сьогодні ми маємо посіви кукурудзи не тільки по соняшнику, а ще й по сої, пше­ниці та по кукурудзі. Ми розповімо лише про одне з полів, де кукуру­дза була посіяна по кукурудзі. Зау­важимо, що кукурудза по кукуру­дзі – не найкращий варіант. В тако­му варіанті більше прогресують хвороби та шкідники кукурудзи. Наприклад, на полях, посіяних після соняшника, пухирчастої сажки взагалі не помічалося та був удвічі менший розвиток стеблово­го метелика, порівняно до полів де посіяно кукурудзу по кукурудзі.

   Всі ви знаєте те, що для того щоб кукурудза дала великий врожай, потрібно дати їй відповідне мінеальне живлення. Але як же внести необхідну кількість мінеральних добрив, коли при No-till технології відсутній попередній обробіток грунту? Виявляється, дуже просто!

Сходи кукурудзи станом на 13.05.08
Фото1. Сходи кукурудзи станом на 13.05.08
Стан розвитку на 30.05.08
Фото2. Стан розвитку на 30.05.08

     В Кіровоградській області в листопаді та грудні ми маємо тривалий період часу, коли температура повітря тримається в межах 6 – 8 градусів, вранці і ввечері стоять густі тумани. От саме тоді ми бере­мо звичайні розкидачі мінеральних добрив, завантажуємо їх аміачною селітрою та й розкидаємо її на поля, призначені під посів куку­дзи. В минулому році, під посів кукурудзи 2008 року, ми внесли в такий спосіб по 300 кг/га аміачної селітри у фізичній вазі. Чому саме так? Тому що, по-перше, внесення добрив в такий спосіб є простим та не енергозатратним. По-друге, в такий період аміачна селітра добре розчиняється та залишається в грунті в недоступній формі аж до весни, доки температура не переви­щить 12 градусів, і в грунті почнуть відновлюватися біологічні проце­си. По-третє, рослинні рештки, які знаходяться на поверхні грунту, не дають їй стікати разом зводою з поля, що зазвичай відбувається при традиційній технології.

     Навесні, перед посівом ми вно­симо бакову суміш гербіцидів Тор­надо 2,5 л/га + Гербітокс 0,5 л/га. Суміш цих двох препаратів є най- оптимальнішим та найефективні­шим рішенням, за нашим досвідом, в боротьбі зі злаковими та дводоль­ними бур’янами.

     Починаємо сіяти кукурудзу ми в 20-тих числах квітня, разом з вне­сенням нітроамофоски 16:16:16, в дозі 200 кг/га фізичної ваги (гібрид кукурудзи Анаста від компанії Піо­нер, ФАО – 330). Норма висіву – 75 тисяч схожих насінин на 1 га. На фото ви бачите, в які рослинні рештки доводилось здійснювати посів. І це, до речі, неможливо, якщо ви не маєте справжньої сівал­ки для No-till технології.

     Навесні 2008 року, ми завезли сівалку точного висіву Land Master, від бразильської компанії Semeato. В Бразилії її називають машиною для професіоналів No­till технології. Land Master – це сівалка, яка може якісно сіяти по будь-яких рослинних рештках, перерізати їх, не перемішуючи з грунтом, вносити одночасно міне­ральні добрива на глибину нижче заробки насіння та чітко витриму­вати задану глибину посіву. З весни 2009 року ми починаємо серійний продаж цих машин в Україні та Росії.

     Однакова глибина посіву кож­ної насінини кукурудзи, а потім дружні сходи вирішально вплива­ють на подальший розвиток куку­рудзи. (Приклад: якщо навіть в рядку не витримано дистанцію між кожною насіниною, а витримано однакову глибину, така кукурудза зійде разом і не буде конкурувати одна з одною, і при цьому такі рос­лини сформують однаковий за роз­міром качан. В іншому випадку, коли немає однакової глибини посі­ву і дружніх сходів, рослини почина­ють конкурувати між собою, і ті, що вийшли раніше, пригнічувати­муть тих, хто відстає в рості.

На фото 1, видно як починає сходити кукурудза, і ми бачимо, що це дружні і однакові за розміром сходи. Далі, протягом двох тижнів, кукурудза продовжує свій розвиток. На протязі цього періоду починає з’являтися друга хвиля бур’янів, яку ми також доволі легко знімаємо за допомогою страхового гербіциду Майстер. Таких двох обробок гербі­цидами, до посіву і по вегетації, вистачає на те щоб ваша кукурудза спокійно розвивалась, і поле зали­шалося чистим аж до збирання.

     Як видно на фото 2, кукурудза почувається дуже добре і прекрасно продовжує свій розвиток. Цей період розвитку якраз співпадає з внесенням страхових гербіцидів. Ви бачите, що в основному там прогре­сують злакові бур’яни та деякі дво­дольні. Взагалі по No-till технології значно легше утримувати ваші посі­ви чистими від бур’янів ніж при тра­диційній технології. Якщо ви не обробляєте грунт, ви не створюєте провокацію росту бур’янів. Ви не сієте те насіння бур’янів, яке осипа­лось на поверхню грунта та не підій­маєте те що знаходиться на глибині в грунті. Таким чином, за декілька років No-till, на ваших полях зали­шаються лише деякі види бур’янів, які не створюють великої загрози та легко контролюються гербіцидами.

Стан розвитку на 21.06.08
Фото 3. Стан розвитку на 21.06.08
Стан на період збирання 23.09.08
Фото4. Стан на період збирання 23.09.08

     На фото 3., видно, що рослини виглядають здоровими та міцними, і ніщо не загрожує їхньому розвит­ку. Ви бачите наскільки чисте між­ряддя і ця чистота від бур’нів три­ває аж до збирання, що майже нем­ожливо при традиційної технології вирощування кукурудзи.

     Далі по розвитку, в період клад­ки яєць та народження гусениць стеблового метелика, ми застосо­вували авіаобробку інсектицидом Шаман (аналог Нурела Д), в дозі 1 л/га. На цьому хімічні обробки закінчились, і ми спокійно чекали збирання врожаю.

     На фото 4., добре видно, що кожна рослина має добре розвине­ний і однакового розміру качан. І з вигляду качанів, мабуть, ніхто не заперечить, що на даному полі ми маємо 100 ц/га.

     Підкреслюємо, це просто дос­від, те, що зроблено практично й перевірено в складних кірово­градських умовах. Ті хто досі вага­ється або не довіряє No-till техно­логії, ті хто спіткнувся на хибному підборі техніки для No-till і тепер вважає що це неможливо, – у вас поки що є час і вихід з даного поло­ження. Приїжджайте до нас, ми відкриті для усіх. Потребне лише бажання та інтерес, й завтра ви можете також отримувати не гірші результати.

Журнал “ЗЕРНО”
октябрь 2008